cover

Ach člověče hříšný

Délka: 05:07

Text:

1) Ach člověče hříšný, poslyš mé zpívání, pohleď a rozvažuj, Ježíšovy rány – opakuj instrumentalne
2) Ej blahoslavený je člověk takový,který od mladosti jest k Bohu náchylný – opakuj instrumentalne
3) Ale běda bude takému člověku,|:kerý od mladosti v svém nejlepším věku:|
4) Slúží světu, tělu i ďáblu hroznému,|:dá všecko po vůli tělu bezbožnému
5) Takovému těžko bude i při smrti, nebude moc více pokání činiti
6) Tá světská veselosť rozkoš těla radost, zlato stříbro statek, obrátí se v žalost
7) Děti a přátelé tobě nespomožu, zlato stříbro statky tebe nevymažú
8) Ach neščastný nevím kerak já obstójim, Bohu sem neslúžil pekla se již bójím