cover

Dej Pan bug

Délka: 04:14

Text:

Dej Pan Bug věčer, dzeň věsoly, nepyrv panu hospodařovi
Patym tež take hospodyni, I čeladce všech jego milej
A račtež dalej posluchači, co Vam byndymy koledovači
O narodzeňu slavnym jego, byl jest dzečatkem a trpěl mnoho
SPECIAL

Byla jest matka Ježíšova, Jozefovi jest zaslubjona
Přišel ku němu anjel ve snu, řkad: Neopuščej Mariji Pannej!
Bo co se kolvěk z ni narodži, duchem švěntym se to zpusobi