cover
cover

Svitaj, bože

Délka: 03:00

Text:

SVÍTAJ BOŽE OD RUDNÍKA
ABY BYLO PÚL ŽEJDLÍKA
SVÍTAJ BOŽE ZA HORY
ABY BYL MÁZEK PLNÝ

SVÍTAJ BOŽE OD TÝCH KOPCÚ
ABY BYLA HOLBA ŠNOPSÚ
SVÍTAJ BOŽE ZA HORY
ABY BYL MÁZEK PLNÝ

SVÍTAJ BOŽE OD RUDNÍKA
ABY BYLO PÚL ŽEJDLÍKA
SVÍTAJ BOŽE ZA HORY
ABY BYL MÁZEK PLNÝ