cover
cover

Komtesa Muzika

Délka: 04:57

Text:

Slunéčko vychodí, hosté sa scházajú,
mladú nevěstičku na sobáš volajú.

Nenamlúvajte mňa, šak já vám neslúbím,
neni tu takého, kerého já lúbím.

Svaďba nachystaná, muzikanti hrajú,
nevěsta naríká, děvčata zpívajú.

Slunéčko v poledni, hosté sa scházajú,
mladú nevěstičku v kostele čekajú.


Do kostela jedú, že už zdavky budú,
děvčata zpívajú a cigáni hudú.


Jak čardáš zahrajú, nevěsta vyskočí:
Eště sa nevydám! Sukénkú zatočí.

Tancujte, noženky, enom neprestaňte,
Stavu manželskému si neprivykajte.

Prestaňte, muziko, zanechte hudeňá,
už je naša mladá nevěsta studená.

Sekerenka, pantok, nechce rúbat dubí,
Těžko je milovat, kdo koho nelúbí.

Z teho si, rodiče, naučení berte,
|:dyž sa dvá nelúbjá, svaďbu jim nestrojte :|