cover

Pasáček Tymling

Délka: 01:48

Text:

A co ste vy, posvátenští poddaní,
Co ste vy tú robotěnkú zedraní!
Jeden den. Druhý den, třetí den, štvrtý den,
Nevypřahaj kobylenky z pluha ven!