cover
cover

Tři havraní muži

Délka: 02:47

Text:

1) Vesele za svítává, ukazuje se den,
|:pochvalme Pána Boha, vstávaje z lože ven:|

2) Z jeho dobrotivosti, z lásky a milosti,
|:že jest nás mocně chranil, uprostřed temnosti:|