cover

Čas radosti veselosti

Délka: 02:09

Text:

ČAS RADOSTI, VESELOSTI SVĚTU NASTAL NYNÍ,
ŽE BŮH VĚČNÝ, NEKONEČNÝ NARODIL SE Z PANNY.
V MĚSTEČKU BETLÉMĚ, V JESLIČKÁCH NA SLÁMĚ
LEŽÍ MALÉ PACHOLÁTKO NA ZIMĚ.

TO JSME VŠICHNI LIDÉ HŘÍŠNÍ RADOSTNĚ ČEKALI,
CO ANDĚLÉ DNES VESELE NÁM JSOU ZVĚSTOVALI.
A PROTOŽ PLESEJME, VŠICHNI SE RADUJME,
PACHOLÁTKU, NEMLUVŇÁTKU ZPÍVEJME.