cover

Koleda je vánoce

Délka: 03:05

Text:

KOLEDA JE VE VANOCE,
MOŽE PO NI CHODIŤ, GDO CHCE.
A JA DOMA TEŽ NEBUDU,
PO KOLEDĚ CHODIŤ BUDU.
NĚCH JE BLATO LEBO KLIZKO,
OBEJDU JA, GDĚ JE BLIZKO,
ŠČĚSTI, ZDRAVI VINŠOVATI,
VESELE KOLEDOVATI.
NAJPRV PANU HOSPODAŘI,
NĚCH SE KONĚ, VOLI DAŘI,
A V ZAHRADĚ AJI NA POLI,
NĚCH MA VŽDY PYLNE STODOLY.
POTEM PANI HOSPODYNI,
NĚCH SE JI DAŘI V KUCHYNI,
NĚCH MA KRAVY HODNĚ DOJNE,
A UŽITKY PO NICH HOJNE.
KERY JE ŠČEDRY MLADĚNEC,
TEN DA PANĚNCE NA VĚNEC.
A KERY Z NICH NĚCHCE DATI,
TEN PENIZE S MIŠKEM ZTRATI.
DOSTANĚ ZA TO ODMĚNU,
ŠKAREDU, DRDLAVU ŽENU.
NĚBUDĚ MU NIC DĚLATI,
ENEM ZA PECEM SEDATI.