cover

Andělové andělové

Délka: 04:13

Text:

ANDĚLOVÉ, ANDĚLOVÉ JSOU ZPÍVALI
A PASTÝŘŮM ZVĚSTOVALI.
KRISTA PÁNA NAROZENÍ,
TO JEST VĚRNÝCH UTĚŠENÍ.
NESLÝCHÁNO OD VĚČNOSTI,
BY BŮH SESTOUPIL Z VÝSOSTI.
A MY HŘÍŠNÍ Z TÉ MILOSTI
POCHVALME BOŽÍ MOUDROSTI.
RAČ NÁS PŘIVÉST KU SPASENÍ
PRO SVÉ DIVNÉ NAROZENÍ.
I SPASENÍ LIDU VŠEMU,
MOCÍ ĎÁBLA ZCHVÁCENÉMU.
ANDĚLOVÉ JSOU ZPÍVALI
A PASTÝŘŮM ZVĚSTOVALI.

Newsletter