cover

Den přeslavný

Délka: 06:16

Text:

V1) Den přeslavný jest k nám přišel, vněmž má byti každý vesel
Ref: |:radujme se, veselme se, v tomto novém roce :| - prodleva Emi

V2) Že se dítě narodilo, proroctví se vyplnilo - prodleva Emi
Ref: … - po druhe harmonizovat

V3) Aby jsme k Vám za rok přišli a Vás ve zdravý zas našli – harmonizovat v poloze |: Emi/, D/ emi/ emi :|
Ref: … harmonizovat, po druhe do C

Mezihra – C 16 taktu

V4) Králové přišli z východu, přinesli dary národů – harmonizovat |: Emi/, D/ emi/ emi :|
Ref: …. Emi/ D/emi/D/ emi/ emi/ D/emi, G/D/emi/D/emi/ D/ emi

V5) A buďme veselý spolu, připijme jeden druhému – harmonizovat Emi/ D/ emi D/ emi/ emi/ D/ G/D/ emi/
Ref: …

V6) A’t nás nezžne věčný plamen, uchovej nás Kriste. Amen – prodleva Emi
Ref: … po druhe harmonizovat