cover

Lavečka

Délka: 04:53

Text:

Już sie mi ławeczka na poły złómała.
co żech ze swym miłym,
ej na ni siodowała. 

Była to ławeczka aj z drzewa olszowego,
był tyn mój syneczek,
serduszka fałesznego.

Ta naszo ławeczka na dwie sie rozdzieliła.
a nasze serduszka,
oba dwa rozłónczyła. 

Ty naszo ławeczko ej zrośni sie mi jeszcze,
starodawny galan,
ej nawróć sie mi jeszcze.